OFFICE

Wilgenweg 14A
1031 HV Amsterdam
+3120 406 1200
info@boomerangagency.com

Kirsten: the sunshine in our lives

Thank God her maternity leave only lasts a few months, we can’t imagine having to miss her for longer than that.
The North of Amsterdam, 2,5 years ago. It’s a typically Dutch summer’s day: grey, cold and with some rain between the showers. The apparent temperature at the Boomerang office has reached a freezing point. While the women warm their hands on mugs of chamomile tea, the men fight each other to the death for the last packet of Cup-a-soup. Right before this Cold War is about to go nuclear, the elevator doors open and our new ray of sunshine warms up the room: project manager Kirsten Ouwerkerk. Her blonde locks emit so much light and warmth, that we are transported from the North of Amsterdam to the South of Ibiza. She’s dancing through the office, oftentimes showing off her signature move ‘The Apple Picker’. All the Boomerangs are delighted and decide never to work from home again. In the 2,5 years that follow, Kirsten evolves into the mother of our video section. When Boomerangers get into fights about edits, costs or cheating at marble games, Kirsten is there to solve it and make sure the peace returns. She also turns out to be a great listener which is why she knows all the office secrets. Kirsten might be the most powerful person at Boomerang, apart from owners Bo and Lex maybe. That makes it all the more sympathetic that she’s never used that knowledge. Every secret is safe with her, that’s why no one knows that Alvin once shat his pants on the ferry. Oh shit… Anyway. After mothering a hundred children at the office, Kirsten decided it was about time to have one at home too. Which is amazing for her and her boyfriend, but a disaster for us at the office. Our sunshine, gone, the personification of central heating. Thank God her maternity leave only lasts a few months, we can’t imagine having to miss her for longer than that. So Kirsten we beg of you: Please keep working with us for a really long time.

And now in Dutch
Amsterdam-Noord, 2,5 jaar geleden. Het is een zomerdag zoals we die kennen in Nederland: grauw, koud en met hier en daar een bui tussen de regen door. De gevoelstemperatuur op het Boomerang-kantoor loopt ondertussen ook richting het vriespunt. Terwijl de vrouwen zich massaal warmen aan hun kopjes kamillethee, vechten de mannen op leven en dood voor het laatste zakje cup-a-soup. Net op het moment dat deze Koude Oorlog nucleair dreigt te worden, gaan de liftdeuren open en worden we verwarmd door ons nieuwe zonnetje in huis: projectmanager Kirsten Ouwerkerk. Haar blonde lokken stralen zoveel licht en warmte uit, dat we ons plotseling niet meer in Amsterdam-Noord wanen, maar op Ibiza-Zuid. Dansend komt ze de werkvloer op, daarbij veelvuldig gebruikmakend van haar signature move ‘De Appelplukker’. Alle Boomerangers zijn meteen verrukt en nemen zich voor om nooit meer thuis te werken.

In de 2,5 jaar die volgen, ontwikkelt Kirsten zich tot de moeder van onze videotak. Als Boomerangers onderling ruzie maken over edits, kosten of valsspelen tijdens het knikkeren, zorgt Kirsten dat de zaken worden opgelost en de lieve vrede terugkeert. Ook groeit ze uit tot een luisterend oor, waardoor ze alle geheimen van het kantoor kent. Dat maakt Kirsten ­– na eigenaren Bo en Lex – de machtigste persoon binnen Boomerang. Des te sympathieker dat ze nooit misbruik heeft gemaakt van haar kennis. Elk geheim is veilig bij haar, waardoor niemand weet dat Alvin ooit in zijn broek poepte op het pontje.

Oh shit…

Enfin. Na al die tijd de moeder te zijn van honderd kinderen op kantoor, vindt Kirsten het tijd om er thuis ook eentje te hebben. Voor haar en haar vriend natuurlijk geweldig, voor ons kantoor een ramp. Weg is ons zonnestraaltje, de verpersoonlijking van een centrale verwarming. Godzijdank duurt haar zwangerschapsverlof slechts enkele maanden. We moeten er dan ook niet aan denken dat ze langer wegblijft, dus Kirsten we smeken je: blijf nog heel lang bij ons werken.